Bent Høie har både som tidligere leder av Stortingets helsekomite og nå som Helse- og omsorgsminister prioritert ruspolitiske spørsmål, og har engasjert seg sterkere enn mange av hans forgjengere. 13. november 2015 ble ny opptrappingsplan for rusfeltet lansert med sterke overskrifter som historisk satsning på rusfeltet.

De siste ukene har imidlertid Fagrådet fått mange bekymrede innspill fra kommuner og spesialisthelsetjenester om hvordan midlene knyttet til ny opptrappingsplan "forsvinner i systemet" og ikke når ned til de konkrete tilbudene til brukerne. Senest i går publiserte Fagrådet nyheten fra Oslo Universitetssykehus der tillitsvalgte fra alle arbeidsorganisasjonene ved OUS advarer mot det de mener er en nedbygging av tilbudet innen psykisk helse og rus. Tidligere har Fagrådet publisert nyheter hvor kommunene Drangedal, Fauske, Trondheim, Sandnes, Moss, Sarpsborg sammen med St. Olavs hospital i Trondheim er pålagt innsparinger første året av opptrappingsplanen. Er grunnmuren som Opptrappingsplanen skal bygges videre på i ferd med å slå sprekker?

22. januar 2016 arrangerer Fagrådet høringskonferanse knyttet til ny Opptrappingsplan for rusfeltet. På høringskonferansen kommer en av Norges fremste fagpersoner på opptrappingsplaner Sverre Nesvåg (Dr. Philos i sosialantropologi, forskningsleder ved KORFOR og førsteamauensis II ved SERAF). Sverre Nesvåg har en tydelig stemme i debatter i rusfeltet og har sterke meninger om hvilke krav vi skal stille til framtidens rusfelt, både innen tidlig intervensjon og rusbehandling. Han har alltid prioritert tett dialog med brukere av rustjenester og nyter stor tillit i et bredt fagfelt. Han har mottatt flere priser for sitt arbeid blant annet Fagrådets pris for godt rusfaglig arbeid.

Nesvåg var med på evalueringen av den forrige Opptrappingsplanen (2007-2012) som de rødgrønne la fram. Han er derfor invitert til å snakke om denne opptrappingsplanens mål og virkemidler. Har regjeringen tatt hensyn til og lært av evalueringen? Er målene og virkemidlene mer handlingsrettede slik at flere brukere vil oppleve en reell forbedring?

Sverre Nesvåg blir også knyttet direkte til innholdet i den nye Opptrappingsplanen gjennom at kartleggingsverktøyet BrukerPlan, - som han selv har vært med å utvikle, blir sterkt anbefalt. BrukerPlan er et verktøy for kommuner som ønsker å kartlegge omfang og karakteren av rusmiddelmisbruk i kommunen. BrukerPlan gir kommuner en enkel mulighet til å se hvilke tilbud personer med rusproblemer og deres pårørende får. Siden 2012  har 132 norske kommuner gjennomført kartlegginger. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Ruskartleggingen viser at det er like omfattende rusproblemer både i bygd og by, problematikken er altså ikke et storbyfenomen. Nesvåg har de siste årene brukt mye tid på opplæring og utvikling av verktøyet.