Vi ser frem til nye utfordringer og videre samarbeid i 2018 hvor Fagrådet blant annet arrangerer ruspolitisk seminar 27. april, studietur til Lisboa  6. – 12. juni og Rusfeltets fagkonferanse i Trondheim 5. – 6. september.