Det var også valg av fire styremedlemmer og medlem av valgkomité. Trude Lønning fra Sandnes kommune, Berit Kalgraff fra Helse Møre og Romsdal HF, Frode Woldsund fra Frelsesarmeen og Vidar Hårvik fra MARBORG ble gjenvalgt for en ny periode. Reidun Wilhelmsen ble gjenvalgt som medlem av valgkomiteen.

Nytt av året er vedtektsendringen som medfører at styremedlemmene ikke lenger skal representere hvert sitt område innenfor rusfeltet. Det er fortsatt krav om minst 40% av hvert kjønn og at det skal være brukerrepresentasjon. Styremedlemmene skal også gjenspeile og representere mangfoldet i rusfeltet, herunder sikre geografisk spredning, offentlige/private virksomheter og ulike deler av tjenesteapparatet.

Fagrådet styre består av styreleder og 8 styremedlemmer. Styremedlemmene skal gjenspeile og representere mangfoldet i rusfeltet, herunder sikre geografisk spredning, offentlig/ ideelle virksomheter og ulike deler av tjenesteapparatet. Styret skal ha brukerrepresentasjon.