Gatehospitalet har drevet i 12 år og ett av de behovene som Gatehospitalet så, var behovet for palliative plasser. Det er plasser for rusavhengige som er i livets siste fase. 3 plasser på den nye avdelingen er forbeholdt døende pasienter. Det har vært en lang kamp for å få på plass finansieringen til disse plassene sa regionleder Frode Woldsund. Mye av æren for at det endelig kom i gang fikk Helse- og omsorgsminister Bent Høie, som i sin tale vektla betydningen av det arbeidet som legges ned av Frelsesarmeen for å gi rusavhengige best mulig tilbud. Høie delte også raust æren med sine samarbeidspartnere i Stortinget, Venstre og Kr.F.

Frelsesarmeen har vært så sikre på at dette tilbudet var nødvendig at de gikk i gang med å bygge avdelingen uten at det forelå finansiering eller noen garantier. Men i går flyttet første pasient inn og avdelingen er i drift. Fagrådet var tilstede og sa i sin hilsen at det bør være mulig å gi særlig omsorg til døende rusavhengige uten at det blir særomsorg.

Rapperen Endless fremførte to sterke selvskrevne låter til stor applaus blant de fremmøtte.

Fagrådet gratulerer Frelsesarmeen med ny avdeling på Gatehospitalet.