Konferansen hadde som tittel; Opptrappingsplanen for rusfeltet - det er nå det gjelder? Rusfeltet har store forventninger til en opptrappingsplan, noe det store deltakerantallet også viste.

Årets Nasjonale Ruspolitiske seminar er det 16. i rekken og under åpningen trakk leder av Fagrådet, Erling Pedersen, frem betydningen av at det også blir satt fokus på og til debatt aktuelle sider ved den norske ruspolitikken. Han  trakk linjene tilbake til starten med Fagrådets Ruspolitiske seminar i 1999 da Overdosedødeligheten for første gang kom på den ruspolitiske agendaen og betydningen de ruspolitiske seminarene hadde for å få vedtatt og gjennomført Rusreformen fra 2004.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie ble i siste liten kalt inn til slutt-forhandlinger om Revidert Nasjonalbudsjett og statssekretær Cecilie Brein-Karlsen stilte  i hans sted. Brein-Karlsen har ansvar knyttet til ruspolitikken og inngår i den politiske ledelsen i HOD sitt arbeid og føringer til utarbeidelsen av Opptrappingsplanen for rusfeltet. I sitt innlegg var Brein-Karlsen særlig opptatt av dialogen med rusfeltet i utarbeidelsen av Opptrappingsplanen og etterlyste ideer til hvordan denne kunne bli best mulig

En rekke sentrale fagfolk fra ulike deler av rusfeltet og tilknyttede samfunnsliv  gav tydelige svar på hvilke forventninger de har til en Opptrappingsplan. Generalsekretær i Rådet for psykisk helse, Tove Gundersen, trakk i tillegg opp erfaringene fra Opptrappingsplanen for psykisk helse som gikk over 10 år  og gav mange gode råd  om hva rusfeltet bør ta med seg og hva som kan gjøres bedre inn i en Opptrappingsplan for rusfeltet.

Ruspolitisk seminar ble avsluttet med en paneldebatt hvor byråd Øystein Eriksen Søreide,  Oslo kommune, byrådsleder Ragnhild Stolt-Nielsen,  Bergen kommune og medlem av helse- og velferdsutvalget i Fredrikstad kommune Terje Moland Pedersen gav uttrykk for hvilke forventninger deres kommuner har til en opptrappingsplan. I panelet deltok også daglig leder i Marborg Vidar Hårvik og statssekretær Cecilie Brein-Karlsen. Panelet var opptatt av at planen hadde med seg tilstrekkelig med penger og ikke minst at det var langsiktighet og forutsigbarhet.