Folkehelseinstituttet anslår at 90.000 barn bor sammen med en voksen som misbruker alkohol. Det er nesten hvert tiende barn. Instituttet mener videre at dobbelt så mange barn har foreldre med et risikabelt alkoholforbruk.
Men mange drikker små eller moderate mengder alkohol i julen, med barn til stede, hvilket mange barn kanskje har et mer uproblematisk forhold til? 
Alkoholbruk bagatelliseres imidlertid for ofte. Mange som i voksen alder oppsøker hjelpeapparatet på grunn av problemer i oppveksten knyttet til foreldres alkoholbruk, har foreldre som aldri har søkt hjelp.

Kampanjer og skam?
Hvert år er det kampanjer som oppfordrer oss til en jul uten alkohol.

Flere kampanjer presenterer et budskap om at mange barn gruer seg til jul fordi de voksne drikker alkohol - og at vi må ta ansvar for å gi dem en jul uten rusmidler.

Men er virkeligheten så todelt, eller er den mer nyansert? Spørsmålet er om folk kjenner seg igjen i kampanjene som spiller på at samfunnsborgere ikke kan vise måtehold - der en har ytterpunktene enten drikker du veldig mye, eller så drikker du ingenting.

Men vi må ta inn over oss at julen innebærer en større grad av ”legitimering” av høyt alkoholforbruk og tradisjon for å være sammen som "kjernefamilie". For barnet kan julen bli en tid med ubehag uten de vanlige pausene der de møter andre trygge voksne. Men det er ikke bare barn av folk med store rusproblemer som kan føle ubehag ved rusbruk i julen. Andre barn kan også oppleve ubehag når vanligvis trygge foreldre plutselig "er annerledes"; lukter annerledes, ler litt høyere enn vanlig eller oppfatter barnas behov dårligere.

Men hvor går grensen for hva som er kultur og gode opplevelser, og hva som er skadelig?

Alkohol har en kulturell side og mange mennesker klarer å kombinere alkohol og opplevelser. Ser en på danske forebyggende alkoholkampanjer får de frem både glede og nytelse, men også alvor og måtehold. De norske kampanjene har i større grad fokusert på alvoret og kontrastene.

Forebyggende alkoholkampanjer går bredt ut mot alle og kan medføre at foreldrene med et avklart forhold til alkohol får dårlig samvittighet. Noe de kanskje ikke har grunn til?

Eller trenger vi alle en påminnelse der vi gjør opp status rundt eget alkoholforbruk?
En ekstra runde der vi kjenner på om vi er innenfor hva ungene tåler - som en av kampanjene til Av og til sier det: Hvor mange glass tåler barnet ditt? «God stemning» betyr ikke alltid det samme for barn og voksne. Hvis man drikker alkohol kan det være vanskelig å bedømme når det går fra trivelig til utrivelig for barna.