Det er 6 nominerte kandidater fra ulike deler av samfunnslivet. Alle seks er gode kandidater som har gjort mye for Oslo og Oslos innbyggere, men Frode er den eneste som har sitt daglige virke i rusfeltet.

Frode er 52 år og har arbeidet i Frelsesarmeen siden han var 18 år. Han har en lang merittliste i utforming av tiltak og arrangementer til beste for rusavhengige i Oslo og faktisk hele Østlandet. Frode er flink til å skape engasjement og forståelse for tiltak som er nødvendige eller lure. Med engasjement og forståelse kommer også nødvendig finansiering om det er Gatehospital, Gatefotball eller andre gode tiltak.

Frode har vært styremedlem i Fagrådet siden 2014.