Fritt behandlingsvalg er omstridt blandt en del fagfolk og politikere. Nå er årsrapporten for 2020 kommet og den viser at en økning av pasienter innenfor TSB. Det er de lokale helseforetakene som får regningen når pasienter velger Helfo-godkjente behandlingsinstitusjoner.

Totalt er det 11 institusjoner som er godkjent innenfor Fritt behandlingsvalg TSB og fem av dem ble godkjent i 2020. En godkjenningsperiode varer i fem år.

Fritt behandlingsvalg er en pasientrettighet som ble innført i november 2015. Rettigheten var en utvidelse av den tidligere ordningen Fritt sykehusvalg. I tillegg til at pasienten tidligere kunne velge sykehus eller avtaleleverandør, kan pasienten i dag i Fritt behandlingsvalg også velge seg til en leverandør som er godkjent av staten til å tilby spesialisthelsetjeneste. Helfo er godkjenningsinstans.
Sitat fra rapporten.

Antall pasienter
I 2020 var det 563 pasienter som benyttet seg av ordningen mot 499 pasienter i 2019. Det er en økning på 13 prosent. Økningen er noe lavere enn fra 2018 til 2019. Det er grunn til å tro det skyldes Covid 19.

Flest pasienter kommer fra Helse Sør-Øst. To av tre pasienter kommer fra Helse Sør-Øst. Helse Vest har 23 prosent og Helse Nord har 11 prosent. Nesten ingen pasienter kommer fra Helse Midt-Norge. Det er kun tre fylker, Oslo, Møre og Romsdal og Trøndelag, som ikke har Fritt behandlingsvalg-leverandører innenfor TSB lokalisert i sine fylker.

Det er store variasjoner i gjennomsnittlig antall oppholdsdøgn mellom de ulike institusjonene. Den med lavest har 40 døgn, mens den med flest har 170 døgn. Det står ikke noe i rapporten om det er forskjell på pasientgruppene som tas i mot på de ulike institusjonene. Gjennomsnittlig oppholdsdøgn per pasient for alle institusjonene som tilbyr TSB tjenester var 100 døgn i 2020, en økning fra 95 året før.

215 millioner utbetalt
Det ble utbetalt 215 millioner til TSB leverandører i 2020, mot 150 millioner i 2019. Fra 2018 er det mer enn en fordobling fra 103 millioner som da ble utbetalt. 

Samlet budsjetterte de regionale helseforetakene med drøye 2 milliarder til kjøp fra private og ideelle i 2020. Mesteparten av det igjen, går til avtalepartnere gjennom anbudsordningen. For TSB totalt ble det brukt ca 5,6 milliarder i 2020. Fordelingen blir da ca 3,6 milliarder til offentlig sykehus, ca 1,8 milliarder til ideelle avtalepartnere gjennom anbudsordingen og 215 millioner til private leverandører godkjent av Helfo innenfor ordningen Fritt behandlingsvalg.

Hele 160 av de 215 millionene ble utbetalt i Helse Sør-Øst. Helse Vest utbetalte 37,6 millioner, Helse Nord 13,2 millioner og Helse Midt-Norge 4,2 millioner.

Døgnprisen fastsettes av Helsedirektoratet og skal settes slik at det ikke utfordrer anbudssystemet. Flere av leverandørene har spilt inn lav døgnpris som en utfordring og ikke minst under pandemien.

Oppfølgingsansvar
Helfo har et oppfølgingsansvar overfor institusjonene som er med i ordningen. Totalt er det 69 godkjente leverandører i godkjenningsordninger ved utgangen av 2020 hvorav 11 var innenfor TSB. Helfo har en generelt og et individuelt oppfølgingsløp for den enkelte leverandør, hvor risikobetraktninger vil spille inn på både hyppighet og intensitet.

Hvilke institusjoner er godkjent?
Disse institusjonene står oppført som godkjente FBV institusjoner pr mars 2021:
Alfa kurs- og behandlingssenter i Vestfold og Telemark.
Blå Kors Loland behandlingssenter i Agder.
Finnmarkskollektivet i Troms og Finnmark.
Mestringshusene avd Notodden i Vestfold og Telemark.
Mestringshusene avd Tysnes i Vestland.
Omegastiftelsen (ikke valgbar) i Vestfold og Telemark.
Sigma Nord i Troms og Finnmark.
Stiftelsen Guts avd Finnerud gård (ikke valgbar)i Viken.
Stiftelsen Karmsund ABR i Rogaland.
Unicare 12 trinn i Vestland.
Vangseter i Viken.
Vitalis Helse i Vestfold og Telemark.