Siden det er tenkt at endringene skal skje allerede fra høsten intensiverer komiteen arbeidet. Det legges opp til høring i komiteen 18.februar og fristen for å melde sin interesse for høringen er 10.februar. Påmelding skjer på Stortingets nettside, se her...

Helse og omsorgskomiteen har som mål å avgi sin innstilling innen 26.mars. Etter det skal saken behandles i Stortinget to ganger (det er vanlig ved lovsaker). Når det kommer opp i Stortinget bestemmes av presidentskapet og normalt skjer det ikke veldig lenge etter at komiteen har sin innstilling ferdig. Men 26.mars er rett før påske så tidspunkt for første gangs behandling i Stortinget vil sannsynligvis tidligst skje medio april og det skal gå minst tre dager før annen gangs behandling i Stortinget. Når Stortinget har behandlet saken skal den nye loven sanksjoneres av Kongen i statsråd. Saksordfører i Helse- og omsorgskomiteen er Tone Wilhelmsen Trøen fra Høyre.

Fagrådet har valgt Pasientene helsetjeneste - hva betyr det for rusfeltet? som tema for vårt ruspolitiske seminar 8.mai i Oslo. Det innebærer at en viktig del av det Helse- og omsorgsminister Bent Høie er en del av pasientenes helsetjeneste, Fritt behandlingsvalg, er superaktuelt for Fagrådets ruspolitiske seminar 8.mai. Fagrådet ønsker å få belyst hvilke konsekvenser dette har for de ulike delene av rusfeltet. Det har vært varierende mottakelse av reformen og for Fagrådet er det viktig at alle sider belyses.