For rusfeltet gjenstår å se om fredag 13. vil være en lykkedag. Ut fra de forventninger som regjeringen har skapt er det grunn til å tro at det kommer gode virkningsfulle tiltak. De økonomiske rammene for planen er gjort kjent tidligere og er på over 3 milliarder samlet og mesteparten 2,4 milliarder går til kommunene. Valg av sted for lanseringen av planen bekrefter det.

Fagrådet gleder seg til fredag 13. og kommer tilbake med mer når innholdet er kjent.