Mandag 1. april er en merkedag for skadereduksjonsarbeidet i Norge. Sprøyterommene i Oslo og Bergen åpner for bruk av andre stoffer enn heroin og for flere inntaksmåter - og blir brukerrom.

Endret lovverk
Regjeringen foreslo i 2018 å endre sprøyteromsloven for å styrke innsatsen mot overdosedødsfall, der de blant annet endrer sprøyterom til brukerrom. 20. desember 2018 ble loven endret. Endringen åpner for at brukere kan injisere andre stoffer enn bare heroin hvilket gir flere tilgang til brukerrommet. Forslaget sier også at ansatte i brukerrommene skal gi brukerne opplæring i overgangen fra injisering til mer skånsom bruk, som røyking.

Lov om ordning med brukerrom for inntak av narkotika (brukerromsloven)

§ 1.Formål
Lovens formål er å legge til rette for etablering av ordning med brukerrom for inntak av narkotika (brukerromsordning).

Brukerromsordningen skal bidra til økt verdighet for mennesker med langvarig narkotikaavhengighet ved å tilby hygieniske rammer for injisering av narkotika og motivere for mer skånsomme inntaksmåter. Videre skal brukerromsordningen bidra til økt helsemessig trygghet, blant annet forebygge infeksjoner og smitte og gi raskere hjelp ved overdoser, gjennom tilstedeværelse og tilsyn av helsepersonell. Formålet er også å bidra til økt mulighet for kontakt og samtaler mellom den enkelte bruker og hjelpeapparatet med sikte på tverrfaglig oppfølging og behandling.

§2 Brukerromsordningen
En brukerromsordning som er etablert i medhold av denne loven, er å anse som kommunal helse- og omsorgstjeneste. En brukerromsordning skal inneholde et injiseringsrom, fremmøterom og samtalerom. I tillegg skal brukerromsordningen ha tilgang til et behandlingsrom. Ordningen skal også inneholde et rom for inhalering av narkotika (inhaleringsrom).

Mange i rusfeltet har etterlyst behovet for endringer i sprøyteromsordningen i lang tid. For mange er lovendringen etterlengtet. Tidligere lovverk har utestengt minst halvparten av byens rusavhengige, skrev blant annet Bergensavisen for en tid tilbake.

Fagrådet gratulerer brukerrommene med dagen! Vi har i flere år kommentert og kritisert konsekvensene av tidligere lovverk. Nå er vi glad for at endringene endelig er i gang.

Les lov om ordning med brukerrom for inntak av narkotika (brukerromsloven)