Reduserer vi ruspasientenes valgmuligheter og overlater mer makt og myndighet til system og fagfolk? Dette blir en dagskonferanse med ulike perspektiv og meninger om den nye regjeringens planer for rusfeltet. 

Sett av dagen 5. mai til Ruspolitisk Arena på hotell Bristol i Oslo sentrum.

Påmelding er allerede mulig. Du kan delta enten fysisk eller via påmeldingslenke til streaming.

Vi gleder oss til en spennende dag der Fagrådet setter ruspolitisk dagsorden.

Program:

09.30 – 09.40  Fra deg til oss. Velkommen til ruspolitisk arena!
Jan Gunnar Skoftedalen, leder i Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon

09.40 – 10.10  Fra deg til oss. Hvordan vil rusfeltet oppleve endringen fra pasientenes helsetjeneste til vår felles helsetjeneste?
Ellen Moen Rønning- Arnesen, statssekretær Helse og omsorgsdepartementet

10.10 – 10.40   Fra deg til oss. Mister ruspasientene og deres pårørende viktige rettigheter?
Samtale mellom Tommy Sjåfjell, A-larm, og Anne Lise Kristensen, pasient- og brukerombud i Oslo og Akershus

10.40 – 10.55               PAUSE

10.55 – 11.15   Vår felles helsetjeneste – gir det bedre tilbud til ruspasienter?  

11.15 – 11.35  Vår felles helsetjeneste – gir profesjonene større handlingsrom?Håkon Kongsrud Skard, President, Norsk Psykologforening

11.35 – 11.55  Vår felles helsetjeneste – vil det bidra til å tette gapet i levealder? 
Lars Lien, leder i Norsk psykiatrisk forening

11.55 – 12.55               LUNSJ

12.55 – 13.10  Utdelingen av Fagrådets pris for Godt ruspolitisk arbeid 2022
 Styreleder Anders Dalsaune Jansen og leder Jan Gunnar Skoftedalen deler ut prisen.  

13.10 – 13.55  Blir ruspasientene tapere i vår felles helsetjeneste?              Ruspolitisk debatt med Morten Wold (Frp), Even A Røed (Ap), Sandra Bruflot (H) og Lisa Marie Ness Klungland (Sp)

13.55 – 14.15               PAUSE

14.15 – 14.35  Vår felles helsetjeneste - Kommunen som bærebjelke i rusfeltet?
Håkon Steigum Løes, Teamleder, Virksomhet kompetansesenter rus og psykisk helse, Sarpsborg kommune

14.35 – 14.55  Godkjenningsordningen i Helfo avvikles, hva taper rusfeltet?
Jens Røed, Direktør Blå Kors Loland behandlingssenter

14.55 – 15.15  Vår felles helsetjeneste – gir det oss bedre muligheter for å prioritere og styre pasientstrøm?
Anne Beate SætrangAvdelingsleder, Avdeling rus- og avhengighetsbehandling, Oslo universitetssykehus

15.15 – 15.55  Fra deg til oss! Petters erfaringer som ufaglært.
Petter Nyquist, filmskaper og engasjert innbygger
                         

Oppdatering på navn på innledere kommer innen kort tid.           

Meld deg på ved å klikke her