Avdelingsoverlege Jan Egil Wold (bildet) ved Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk (BUP) i Levanger, Helse Nord-Trøndelag, leder  et svært interessant arbeid der det er fast prosedyre at BUP blir koblet inn når det kommer inn barn og unge med forgiftninger på sykehuset. – Dette gjør vi for å kunne fange opp barn som kan være deprimerte eller ha det vanskelig på andre måter, fortalte Wold på ROP dagen 13. Januar. Ifølge avdelingsoverlegen kommer det årlig inn mange barn og unge med alvorlige alkoholforgiftninger og overdoser til sykehusene i Nord-Trøndelag. Vanlig prosedyre var som andre steder i Norge - at barna ble innlagt på barneavd/medisinsk avdeling om natten. De fikk rusdiagnose og akutt behandling og ble utskrevet så fort som mulig.

Ungdomsundersøkelser i Nord-Trøndelag har vist at ungdom med dårleg helse ruser seg tidligere – og utsetter seg for ennå høyere risiko gjennom rusatferd.

Fotløse barn på sykehus, kaller Wold de akutt forgiftede barna. Han sier at de fotløse barna antagelig representerer en vesentlig risikogruppe det er all mulig grunn til å følge opp. Wold viser til gode erfaringer med å snakke med barna/ungdommen og gode erfaringer med å samtale med foreldre. For dem kan en akutt forgiftning være et betydelig traume. Det er enkelt å gi god hjelp og tilbudet er et viktig virkemiddel for å avdekke rusproblematikk tidlig sier Wold.  Omkring 50% av barna får videre tilbud fra BUP.

Wold kjenner ikke til om flere helseforetak har lignende løsninger, men han oppfordrer både politikere og fagfolk til å se nærmere på erfaringene Helse Nord-Trøndelag i Levanger har gjort seg.

Resultatene så langt er positive. Tiltaket svarer opp ett av regjeringens tre innsatsområder knyttet til ny opptrappingsplan; "Tidlig innsats for å forebygge rusavhengighet". Fagrådet mener at tiltaket er spennende og viktig for tidlig intervensjon overfor sårbar ungdom.