Arild Knutsen, leder av Foreningen for Human Narkotikapolitikk, fikk tilbake førerkortet denne uka. Førerkortet ble inndratt da han takket ja til rusbehandling tilbake i 2017. Knutsen er glad for å ha fått tilbake førerkortet, men er åpen om at det har en bismak. Knutsen skriver i et Facebook-innlegg:

Jeg mener åpenhet bør lønne seg og dersom førerkortinnehavere kvier seg for å be om helsehjelp i tilfelle det kan medføre at de mister førerkortet selv om de ikke har brutt noen trafikkregel, ja da får vi flere harde trafikanter med ubehandlede rusproblemer og ikke færre.

Regler kan slå uheldig ut

Folks rusbruk og rusproblemer arter seg forskjellig og mange lar bilen stå når de ruser seg eller har rusperioder. Å ha en regel som tar utgangspunkt i at alle ruser seg "til helsesvekkelse", kan slå uheldig ut. Ikke minst med tanke på ungdom, de som er i jobb eller de som bor usentralt. 

Risikoen ved kjøring i ruspåvirket tilstand utgjør en av de største utfordringene for trafikksikkerheten på norske veier. I fire av ti blodprøver tatt fra omkomne førere av person- og varebiler ved trafikkulykker, ble det i perioden 2001 – 2010, funnet ulovlig nivå av alkohol, narkotika og/eller legemidler. 
Helsedirektoratets førerkortveileder

Hva sier forskrifter og retningslinjer?

§ 35.Generelle helsekrav ved bruk av midler som kan påvirke kjøreevnen
Helsekrav er ikke oppfylt dersom alkohol, rusmidler eller legemidler brukes i et omfang og på en måte som fører til helsesvekkelse med økt trafikksikkerhetsrisiko.
Førerkortforskriften

Helsedirektoratets førekortveileder understreker imidlertid at: For at rusbruken skal være omfattet av bestemmelsen, må bruken være helseskadelig og gi økt trafikksikkerhetsrisiko... Der tilstanden gjør innleggelse i rusinstitusjon nødvendig grunnet avhengighet, vil som regel melding til fylkesmannen være riktig... Det må gjøres en konkret vurdering av søkeren, da helsetilstanden vil kunne variere fra person til person avhengig av blant annet drikkemønster, samtidig legemiddelbruk og søkerens øvrige helsetilstand (vår utheving)

Byråkratisk praksis

Generell bruk av illegale rusmilder (uavhengig av omfang, men avdekket av politiet), eller diagnosen rusavhengighet (gitt av lege/behandler), fører ofte automatisk til at folk mister førerkortet, etter hva Fagrådet erfarer. Praksisen ser ut til å slå urettferdig ut og også hindre folk i oppsøke hjelp.

RUStelefonen kan på sin nettside vise til eksempler der praksis skaper store problemer for folk som i livskriser eller av andre grunner har brukt rusmidler i korte perioder, eksempelvis fått opphold på en akutt-enhet og derfor fått førerkortet inndratt. En kvinne i førtiårene i full jobb skriver:

Valgte i den tyngste perioden å få hjelp med å legge meg inn på rus-akutt frivillig... Nå har jeg helt sluttet og drikke alkohol. Har fått orden på livet mitt. Men problemet er at jeg ikke får tilbake førerkortet. Føler meg utrolig urettferdig behandlet/straffet. Har aldri kjørt bil i påvirket tilstand, er i full jobb og prøver å få hverdagen til å henge sammen. Etter separasjonen har jeg flyttet for meg selv. Kan ikke kjøre barna til trening osv. Alt blir vanskelig! ..Har snakket med fylkesmannen som sier at det må gå 6 mnd før vurdering av dispensasjon i det hele tatt blir vurdert! Må si jeg forstår godt mennesker som ikke lar seg legges inn pga frykt for problemer dette vil føre til i ettertid...Skal det virkelig være sånn at folk frykter/ikke søker hjelp fordi de er redd konsekvensene dette får?

Et problem flere beskriver er den langvarige byråkratiske prosessen. Knutsen beskriver en lignende erfaring:

Jeg brøt ingen trafikkregel, men var åpen om situasjonen... Det tok nesten et halvt år fra bekymringsmeldingen ble sendt før jeg fikk varsel om inndragelse av førerkortet, det i seg selv er horribelt. Jeg sendte fra meg førerkortet i en ferdigfrankert konvolutt et halvt år etter at jeg sist brukte et rusmiddel. Heldigvis gjorde det liten forskjell, siden jeg ikke hadde sittet bak rattet på mange år. Likevel er det vanskelig å se at slik generaliserende praksis er bra for den såkalte rehabiliteringsperioden, for vellykketheten av behandling. Å frata noen førerkortet på bakgrunn av rusmiddelbruk, uavhengig av funksjonsevne, holdninger og adferd er like urettferdig for enkeltindividene og uheldig for samfunnet som å påføre alle brukere av alternativer til alkohol straff istedenfor å tilby de som ønsker det hjelp. Førerkortet er utrolig viktig for mange.
Arild Knutsen

Knutsen peker også på historien om Kristoffer Røneid, som tok sitt eget liv tre uker etter at han ble fratatt førerkortet - fordi han hadde prøvd cannabis. I et avskjedsbrev skrev Kristoffer en innstendig bønn til politiet om å ikke lenger frata folk førerkortet fordi de har røykt marihuana noen få ganger.

Det er viktig å prioritere trafikksikkerhet. Men når vi erfarer en rekke uheldige, urettferdige og også tragiske konsekvenser er det på høy tid å revurdere regelverk og ikke minst praksis.