Fritt behandlingsvalg er et av de viktigste virkemidlene i Pasientenes helsetjeneste. Fritt behandlingsvalg gir pasienter med rett til helsehjelp muligheten til å velge hvor han eller hun vil behandles. Virksomheten må være godkjent og hvis det er private virksomheter kan de sende regningen til det offentlige. Ordningen innføres først innenfor rus og psykisk helse. Pasientene beholder samme rettigheter som de har i dag.

Behandlingstaket for offentlig virksomheter tas bort innenfor somatikken men IKKE innenfor TSB. Dette fordi TSB er rammefinansiert og ikke har innsatsstyrt finansiering. Reformen skal  ha en forskningsbasert følgeevaluering i regi av Forskningsrådet. Det er bra og det er viktig å evaluere konsekvensene av reformen som møter mye motstand fra ulik hold. Opposisjonen på Stortinget er motstander av reformen og er bekymret for at den svekker det offentlige helsevesen. Et samlet Storting har førstegangsbehandling av saken 14.april

Under Fagrådets ruspolitiske seminar er lagt opp til en ruspolitisk debatt og i debatten deltar komiteleder Kari Kjønaas Kjos (FrP), saksordfører Tone Wilhelmsen Trøen (H), Kjetil Kjenseth (V), Karianne Tung (AP) og Audun Lysbakken (SV). Spennende er det at både Kjenseth (V) og Lysbakken (SV) har fremmet Dok 8 forslag om andre endringer i ruspolitikken. Dette blir en spennende debatt hvor vi kan se hvor politikerne ønsker å dreie ruspolitikken. Representanter fra KrF og Sp er invitert men er dessverre forhindret i å møte.

Innstillingen fra Helse og omsorgskomiteen finner du her...