Stadig flere ønsker å være en del av fellesskapet som nå knytter nær 130 virksomheter og organisasjoner sammen. Aktører som, i likhet med Haukeland, har en rekke tilhørende og underliggende virksomheter.

Fagrådet er landets klart største organisasjon på rusfeltet.

De nye medlemmene så langt i 2018 er:
Haukeland Universitetssykehus, avdeling for rusmedisin, Helse Bergen HF
Velferdsetaten Oslo, Prindsen Mottakssenter
Bydel Gamle Oslo, Utviklingssenter for psykisk helse og rusarbeid
Aleris Ungplan og Boi AS - virksomhet RUS
Fossumkollektivets venner
CAMURUS AS

Trondheim kommune har utvidet sitt medlemskap til å gjelde hele enhet for rustjenester (tidligere kun helse- og overdoseteamet)

Hvem kan bli medlem?
Tiltak, virksomheter og organisasjoner som har personer med avhengighet og/eller rusproblemer som sin målgruppe kan bli medlem. For eksempel spesialisthelsetjeneste, kommune, stiftelse, forsknings- og undervisningsinstitusjon, helseforetak, bedrift, bruker- og/eller pårørendeorganisasjon.

Alle blir hørt
Fagrådet samler bredden i rusfeltet og representerer et fellesskap og en direkte påvirkningsmulighet i utviklingen av rusfeltet. Et samlet rusfelt gjør oss sterkere i viktige saker. Som medlem kan en komme med innspill og påvirke hva som er prioriterte oppgaver for Fagrådet og hva som skal være Fagrådets holdning i ulike saker. Alle blir hørt i Fagrådet.

Fordelene ved medlemskap er mange. Først og fremst legger vi vekt på verdien i å stå sammen i et faglig fellesskap. Noen eksempler på fordeler er:
* å delta i faglige nettverk
* å påvirke hva Fagrådet skal prioritere av oppgaver gjennom å delta på årsmøtet eller bli valgt inn i styret
* å få reduserte priser på Fagrådets møteplasser og konferanser
* å annonsere gratis ledige stillinger på www.rusfeltet.no (som er besøkt av over 15 000 mennesker hver måned)
* å gratis informere om egne kurs og konferanser på Fagrådets nettside
* å fremme rusfaglig arbeid gjennom nyhetssaker og blogginnlegg på nettsiden
* å få hjelp i høringsprosesser med forslag til høringssvar som medlemmene kan bruke helt eller delvis i egne høringssvar og selvsagt komme med innspill til
* at ansatte i medlemsvirksomheter kan søke stipend hos Fagrådet
* å delta på studieturer
* å foreslå kandidater til Fagrådets priser

Hvis din virksomhet ennå ikke er medlem, benytt muligheten i dag. Gratis medlemskap ut året.

Har dere spørsmål ta gjerne kontakt med Torhild eller Jan Gunnar i sekretariatet.