Flere og flere ønsker å være en del av fellesskapet som nå knytter nær 130 aktører sammen.  Aktører som igjen har en rekke tilhørende og underliggende virksomheter. Fagrådet er landets klart største organisasjon på rusfeltet.

Hvem kan bli medlem?
Tiltak, virksomheter og organisasjoner som har personer med avhengighet og/eller rusproblemer som sin målgruppe kan bli medlem. For eksempel spesialisthelsetjeneste, kommune, stiftelse, forsknings- og undervisningsinstitusjon, helseforetak, bedrift, bruker- og/eller pårørendeorganisasjon.

Alle blir hørt
Fagrådet samler bredden i rusfeltet og representerer et fellesskap og en direkte påvirkningsmulighet i utviklingen av rusfeltet. Et samlet rusfelt gjør oss sterkere i viktige saker. Som medlem kan en komme med innspill og påvirke hva som er prioriterte oppgaver for Fagrådet og hva som skal være Fagrådets holdning i ulike saker. Alle blir hørt i Fagrådet.

De nye medlemmene så langt i 2017 er:
Nidaros DPS, Psykiatrisk ungdomsteam
ALF as - Senter for arbeidslivsforberedelse
KBT Midt-Norge, kompetansesenter for brukerstyring og tjenesteutvikling
NUBS - Nettverk av Unike Brukerstemmer
Norsk Ergoterapeutforbund
Rusettervernet i Sogn og Fjordane
RIO - rusmisbrukernes interesseorganisasjon
Thereses hus, Velferdsetaten Oslo kommune

Fordeler ved medlemskap
Fordelene ved medlemskap er blant annet:
* å delta i faglige nettverk
* å påvirke hva Fagrådet skal prioritere av oppgaver gjennom å delta på årsmøtet eller bli valgt inn i styret
* å få reduserte priser på Fagrådets møteplasser og konferanser
* å annonsere gratis ledige stillinger på www.rusfeltet.no (som er besøkt av over 10 000 mennesker hver måned)
* å gratis informere om egne kurs og konferanser på Fagrådets nettside
* å fremme rusfaglig arbeid gjennom nyhetssaker og blogginnlegg på nettsiden
* å få hjelp i høringsprosesser med forslag til høringssvar som medlemmene kan bruke helt eller delvis i egne høringssvar og selvsagt komme med innspill til
* at ansatte i medlemsvirksomheter kan søke stipend hos Fagrådet
* å delta på studieturer
* å foreslå kandidater til Fagrådets priser

Hvis din virksomhet ennå ikke er medlem, benytt muligheten i dag. Gratis medlemskap ut året.

Skulle dere fremdeles ha spørsmål ta gjerne kontakt med Torhild eller Jan Gunnar i sekretariatet.