Ordningen gjelder også «Grunntilskudd til frivillige organisasjoner som i samarbeid med kommunene driver institusjonsbaserte tiltak for personer med rusmiddelproblemer eller prostitusjonserfaring».

Utvikling av frivillig arbeid
Regjeringen vil gjennom opptrappingsplanen for rusfeltet bidra til å sikre kvalitet og tilgjengelighet i de kommunale tjenestene. Hovedinnsatsen i planen er rettet mot kommunene, og i denne sammenheng utvikling av frivillighetsfeltet.

En sentral målsetting for opptrappingsplanen er å gi brukerne bedre tjenester lokalt, med en stabil bosituasjon og gode oppfølgings- og rehabiliteringstjenester.

Kommunal forankring er sentralt for helhetlige og koordinerte tjenester for brukere. Et tett og forpliktende samarbeid mellom frivillighetsfeltet og offentlige tjenester er en forutsetning for utvikling av feltet i tråd med opptrappingsplanen og fører til god ressursutnyttelse, skriver helsedirektoratet på sin nettside.

Kort søknadsfrist
Fristen for å søke på midlene er allerede 5. november. Helsedirektoratet ønsker kortfattede søknader skrevet inn i et Altinn-skjema. Kortfattede vedlegg kan underbygge opplysningene.

Les mer om tilskuddsordningen