Nå har prosjektet Hepatittbussen laget to kortfilmer med støtte fra Stiftelsen Dam (tidligere Extrastiftelsen).
Hepatittbussen er et informasjons- og screeningprosjekt hvor målet er å informere og screene pasienter som er i rusbehandling. Hepatittbussen tilbyr hurtigtester for hepatitt C, en ultralydundersøkelse av leveren med Fibroscan og hurtigtest for HIV. Det busspersonellet ikke gjør, er å i gangsette behandling. Men de samarbeider med lokalt helsepersonell når testene er positive slik at behandling kan komme i gang. Ideen med en mobil enhet er hentet fra tilsvarende prosjekter i andre land – der tilbudet kommer til pasienten.

Hepatittbussen er et samarbeid mellom Fagrådet- Rusfeltets hovedorganisasjon, proLAR-Nett og legemiddelindustrien.
Fra prosjektoppstart høsten 2018 har hepatittbussen gjennomført 12 turer med sjåfør, brukerrepresentant og sykepleier. Helsedirektoratet og tre legemiddelfirmaer har bidratt til finansiering av prosjektet.

“Den gode nyheten er at nå har behandling som virker på et helt annet nivå enn tidligere og som også nå er gjort tilgjengelig” Helseminister Bent Høie Hepatittbussen har så langt testet 250 personer og nær 700 personer har fått informasjon om hepatitt C i løpet av prosjektperioden. 

proLAR Nett har det siste året testet 240 personer via Hepatittbussen. Vi har møtt over 650 brukere og delt av vår kunnskap omkring HCV og viktigheten av å vite egen status på smitte.Nå har vi laget en film om vårt brukerdrevne prosjekt som fra 1 November 2019 ruller i full drift videre ut 2020.

Hepatittbussen videreføres ut i 2020. Legemiddelfirmaene er ute og Helsedirektoratet finansierer det hele. Martin Blindheim er hentet tilbake fra pensjonistenes rekker oger ansatt som prosjektleder og koordinator. Vernepleier Maren Egeland skal i vareta det helsefaglige og Eivin Dahl skal være sjåfør.
I det videreførte prosjektet så inngår også besøk i fengsel og veiledning rundt HIV. Vedtaket er i tråd med regjeringens reviderte nasjonale strategi mot hepatitter som ble publisert for et drøyt år siden. “Vi har fått en effektiv og grei behandling og det gjør det mye mer realistisk å behandle alle som er infisert med hepatitt C. En tablett om dagen i 12 uker og så og si alle blir friske. Det kan egentlig ikke bli bedre. Så dette er en medisinsk solskinnshistorie” Overlege dr.med Olav Dalgaard.

Se film om prosjektet her