De fem pakkeforløpene, sammen med flere anbefalinger om hvordan somatisk helse og levevaner kan ivaretas (ikke et eget pakkeforløp) er:

Pakkeforløp for behandling i psykisk helsevern, voksne
Pakkeforløp for behandling i psykisk helsevern, barn og unge
Pakkeforløp for psykoselidelser, inkludert debuterende psykose
Pakkeforløp for spiseforstyrrelser, barn og unge
Pakkeforløp for tvangslidelser

Pakkeforløp skal sikre sårbare overganger
Pakkeforløp skal bidra til økt fokus på pasientens ressurser, bedre samhandling og likeverdig behandling, skriver Helsedirektoratet på sin nettside. På bildet prosjektleder/seniorrådgiver Torhild Torjussen Hovdal i avdeling psykisk helsevern og rus, Helsedirektoratet.

Pakkeforløp innebærer å etablere nasjonale, normgivende forløp for utredning og behandling. Forløpene skal bygge på nasjonale og internasjonale faglige retningslinjer og veiledere.

Pakkeforløpene har som mål å:
– bidra til implementering av gjeldende retningslinjer, lover og forskrifter
– bedre logistikken mellom behandlingstiltakene
– fjerne uønsket variasjon i ventetid
– sikre kvalitet på brukermedvirkning
– sikre et kunnskapsbasert og helhetlig behandlingstilbud

Husk å levere høringssvar innen fristen 1. april
Fagrådet oppfordrer alle virksomheter og organisasjoner til å levere høringssvar innen fristen 1. april. Legg spesielt merke til "Pakkeforløp for psykisk helse og rus, Ivaretakelse av somatisk helse og levevaner ved psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblemer". Fagrådet sender som vanlig høringssvar og inviterer alle medlemmer til å komme med innspill til momenter.