Vi gjengir utspillet i sin helhet:

Vi brukerorganisasjonene på rusfeltet reagerer kraftig på signalene som kommer fra regjeringsforhandlingene og vil advare mot å tukle med rusreformen.

Da brukerorganisasjonene i 2016 samlet seg bak kravet om avkriminalisering gikk helseminister Bent Høie inn for radikale endringer. Og da Venstre gikk inn i regjeringen i januar 2017, ble det varslet en rusreform som er beskrevet i Jeløya-erklæringen.

Vi står samlet i kravet om at rusreformen gjennomføres og at LAR ikke innskrenkes, men utvides. Det finnes ingen holdepunkter bak påstanden om at straff av rusmiddelbrukere forhindrer rusproblemer.

Straffen rammer de mest utsatte og forsterker deres problemer i særlig grad. Vi er svært bekymret for signalene om innskrenking av substitusjonsbehandlingen (LAR). Overdosestatistikken viser at utviklingen går i riktig retning. Færre dør.

Vi frykter en reversering der flere dør som følge av om KrF får det slik de vil i regjeringsforhandlingene. Vi ser det som et svik mot alle de berørte som det siste året er gitt forhåpninger om en mer verdig ruspolitikk dersom endringene stanses før et eneste tiltak er satt inn i praksis.

Regjeringen har nedsatt et rusreformutvalg som skal komme med forslag til avkriminaliseringsmodell før utgangen av 2019. Helsedirektoratet har nedsatt en retningslinjegruppe for LAR som skal komme med anbefalinger om et års tid. Senter for Rus- og Avhengighetsforskning (SERAF) har fått i oppdrag å utrede heroinassistert behandling innen mai 2019. Felles for disse gruppene er at de skal utrede innenfor sine mandater for så å levere sine anbefalinger.

Det er opp til den til enhver tid sittende regjering å ta beslutninger, basert på gruppenes innstillinger. Det er rystende dersom symbolpolitiske standpunkter skal hindre regjeringen i å fatte kunnskapsbaserte vedtak.

Å først love tiltak, sette fagpersoner i arbeid, for deretter å skrote hele prosessen vil være en hån mot fagmiljøene, brukerorganisasjonene og brukerne av tjenestene.