Farid Shariati kommer fra stillingen som sosialpolitisk talsperson i MDG og kommunestyrerepresentant for MDG i Vadsø. Med seg på flyttelasset til Oslo har han sønnen på 11 år.

Rådgiver i Fagrådet Torhild Kielland møtte Farid Shariati i departementet da de begge var invitert til å holde innlegg på helse- og omsorgsministerens møte med det sivile samfunn. Statsråden inviterte til dialog om norske posisjoner og utveksling av synspunkter, i forkant av årets møte i FNs narkotikakommisjon (CND)

På sin aller første arbeidsdag holdt Farid både et eget innlegg på vegne av Preventio, og på grunn av sykdom - innlegg på vegne av brukerorganisasjonen RIO. Leder i RIO Kenneth Arctander Johansen er styreleder i Preventio. 

Preventio er en frittstående paraplyorganisasjon som søker å samle andre aktører fra ulike deler av rusfeltet og tilstøtende politikkområder, som ønsker en progressiv ruspolitikk og som deler Preventios formål.
preventio.no

På spørsmål om hvilke ambisjoner Farid har for Preventio fikk vi engasjerte svar. På kort sikt skal organisasjonen bygges og bli en sentral kunnskapsformidler, sier han. På lang sikt er ambisjonen å bli en premissleverandør i rusfeltet med intersesjonelle analyser som inkluderer rettssikkerhet, fattigdomsbekjempelse, styrking av marginaliserte samfunnsgrupper og menneskerettighetskrenkelser. Det vil være naturlig for Preventio å se til andre overlappende felt, som for eksempel asyl- og innvandringspolitikk, siden dette inkluderer viktige målgrupper for Preventio og medlemsorganisasjonene. 

Preventio er system- og maktkritisk. Vi ønsker å fornye ruspolitikken. Politikere kan sette retning, men innhold og løsninger må ligge i det sivile samfunn.

Farid Shariati

Vi ønsker Farid Shariati velkommen og ser fram til samarbeid.