I forkant av studieturen var sekretariatet i kontakt med den norske ambassaden og det spanske helsedepartementet. Begge disse stedene fikk vi mye god hjelp og ikke minst fra det spanske helsedepartementet som hjalp oss med avtaler med de enkelte tiltak. Den hjelpen var helt uvurderlig.

Men det aller første besøket vi hadde var i den norske ambassaden hvor ambassaderåd Lars Andersen orienterte om ambassadens arbeid og deres vurderinger av spansk politikk med da særlig fokus på spansk helsepolitikk. Den kunnskapen var svært nyttig for oss når for å forstå en del av de problemstillinger som vi hørte om senere. Spania som ferieland ble tydeliggjort da ambassaden forteller at det foretas 1,5 millioner innreiser til Spania fra nordmenn i løpet av et år. Norden har også utplassert en politimann i Spania og han er for tiden norsk. Thomas fortalte en del om samarbeidet mellom norsk og spansk politi og  hvordan samarbeidet bidro til å avdekke organisert kriminalitet og narkotikainnførsel til Norge via Spania. På det korteste er det kun 14 km over til Afrika.

Etter å ha vært i ambassaden gikk turen til det spanske helsedepartementet. Her hadde turledelsen sviktet noe i forarbeidet slik at vi kom noe forsinket til helsedepartementet men ble mottatt av en stor delegasjon fra departementet med direktør Ms Marìa Sanchez,  og direktør Nieves Herrero Yuste i spissen. Vi følte oss meget godt mottatt og fikk en god innføring i de nasjonale planer og strategier for rusfeltet, strategiene som Madrid by hadde og samarbeidsmekanismene mellom offentlig myndigheter og ideelle aktører. Det var gode systemer for koordinering og behovsanalyse. Men i forhold til de ideelle aktørene var det korte avtaler selv om de flere ble videreført så lenge de dekket et behov og kunne vise til resultater.

Etter denne gjennomgangen var det ut på besøk i ulike tiltak, vi besøkte 7 ulike tiltak. Alt fra det terapeutiske samfunnet Proyecto Hombre 60 km utenfor til Madrid, sykehusklinikker med avdelinger for dobbeldiagnose og kokainavhengige, lavterskeltilbud, dag og døgntilbud til unge i ideelle tiltak som var henvist fra kommunen etter å ha blitt avruset og utredet. Noen var også i Tinghuset i Madrid og fikk høre om et prosjekt for personer som var dømt for salg uten selv å være rusavhengige. Et spennende prosjekt og ikke minst meget vellykket skal vi tro dommeren som orienterte om prosjektet.

Samlet sett var det en vellykket tur, mye spennende å se, mye inspirasjon og en hyggelig gjeng som det var hyggelig å bli kjent og som gjorde sitt til at det ble en god tur. Våre spanke verter var også fornøyd med de besøkende og gjentok at de sjelden har hatt en så interessert og spørrelysten delegasjon på besøk.