Skottland er den nordlige delen av Storbritannia, og inkluderer øyene i vest og nord, blant annet Hebridene, Orknøyene og Shetlandsøyene. Landet har 5,4 millioner innbyggere (2018) og et areal på 78 282 kvadratkilometer. Hovedstaden er Edinburgh.

Hvorfor Skottland?
Narkotika dreper flere mennesker i Skottland enn noensinne – og landet ligger på verdenstoppen i overdoser. Offisielle tall fra juli 2019 viste 1 187 narkotikarelaterte dødsfall i løpet av det siste året;  27 % høyere enn året før og en dobling av tallene fra fem år tilbake i tid. Dette gir Skottland en dødsrate som er tre ganger høyere enn ellers i Storbritannia, høyeste dødsrate i hele EU og også høyere enn de fryktede overdosetallene i USA. Skottlands myndigheter sier at landet er i en nødsituasjon.

Heroin har tradisjonelt vært stoffet med flest brukere i Glasgow, men de senere årene har bruken av flere stoffer økt (poly-drug use). Et eksempel er at folk kombinerer injeksjon av heroin og kokain – med sterke benzodiazepiner og sprit. «Poly drug use» var årsaken til 85 prosent av siste års dødsfall.

Skottland har vært ett av landene i Europa med stor spredning av virushepatitt. Både Skottland, Canada og Frankrike har publisert tydelige strategier for å bekjempe epidemien – lenge før Norge fikk sin på plass.

Europa har forpliktet seg til den internasjonale 2030-agendaen for bærekraftig utvikling. Denne globale politiske rammen omfatter bekjempelse av virushepatitt. Hepatittstrategier er nå på plass i 17 EU-land og Norge.

Det skotske parlamentet vedtok 1. mai 2018 å innføre tvungne minstepriser for alkohol som et virkemiddel i skotsk alkoholpolitikk. Formålet med tiltaket var å begrense problemer knyttet til overstadig beruselse, ofte omtalt som «binge drinking». Myndighetene ser på minstepriser som et tiltak i kampen mot alkoholrelaterte skader og sykdom. Alkoholindustrien tapte etter seks års juridisk prosess med søksmål og anker. Alkoholkonsumet per hode var tidligere 25 prosent høyere på den skotske siden sammenlignet med den engelske siden av grensen. I 2011 regnet det skotske Institute of Alcohol Studies ut, at landet hadde ett alkoholrelatert dødsfall hver fjerde time – året rundt!

Turens formål er:

  • å gi faglig påfyll
  • se på erfaringer fra andre land
  • bli kjent med kollegaer fra andre deler av rusfeltet
  • få inspirasjon

Programmet omfatter rusfaglige og ruspolitiske aktualiteter som preger feltet vi jobber i.

Priser:
I prisen inngår fly Oslo – Edinburg t/r, 6 netter med frokost på hotell og lokal transport til de steder vi skal besøke. Prisen er 14 700 kroner pr deltaker.

Påmelding:
Påmelding er etter prinsippet “først til mølla”. Send e-post til fagraadet@rusfeltet.no eller ring leder i Fagrådet Jan Gunnar Skoftedalen 414 74 290.