Fagfeltet og brukerne har i mindre grad vært prioritert og betegnelsen "sitter nederst ved bordet" er ofte brukt. Den første prisen ble tildelt Laila Davøy fra Kristelig Folkeparti for sin mangeårig innsats for rusfeltet.

Prisen deles ut til personer som har fremmet rusfeltet gjennom ruspolitiske innspill eller arbeid.

Fagrådets pris for godt ruspolitisk arbeid 2014 deles ut på Nasjonalt Ruspolitisk seminar i Oslo 6. mai.

Det er ansatte og ledere i medlemsvirksomheter i Fagrådet som har forslagsrett og forslag skal være begrunnede. Det er selvfølgelig ingen krav om at mottaker skal være ansatt eller leder i medlemsvirksomhet.

Prisen må ikke blandes med den rusfaglige prisen som deles ut under Fagkonferansen på høsten.

Forslagene sendes fagraadet@rusfeltet.no og fristen for innsending av forslag er 6.april.