Prisen deles ut til en eller flere personer som over tid har gjort godt rusfaglig arbeid. Styret i Fagrådet foretok en nominasjon ut fra innkomne forslag og presenterte i august seks nominerte. Alle medlemsvirksomheter har forslagsrett.

Fagrådets pris for Godt rusfaglig arbeid 2016 ble tildelt Susanne Jørgensen fra Rustjenesten Bærum kommune. Styreleder Kirsten Frigstad og nestleder Anders Dalsaune Jansen delte ut prisen under Fagrådets festmiddag på Nasjonal Rusfagkonferanse 14. september.

Susanne Jørgensen er sosionom og familieterapeut med videreutdanning i psykiatri. Hun har arbeidet med rusavhengige i Bærum kommune i en årrekke. Mange av menneskene hun har møtt har fått nye liv. Susanne Jørgensen har jobbet direkte med brukere i alle disse årene, og med et engasjement, faglig forståelse og hjertevarme som har kommet utallige rusavhengige til gode. Susanne er en sterk representant for alle dem som faktisk gjør jobben – som holder ut dag etter dag og år etter år i direkte kontakt med brukere, og som følger dem i deres opp- og nedturer.

I tillegg til hyllest fra et samlet rusfelt under middagen, heder og ære, var prisen et flott grafisk trykk av den svenske kunstneren Orion Righard.

Tidligere prisvinnere har blant andre vært: Frid A. Hansen, Kjell Dalan, Reidun og Øyvind Hansen, Martin Blindheim og Tone Øien, Tobbi Kvaale, Inger Granby og Liv Jessen, Hans Olav Fekjær, Helge Waal, Ulf Jansen, Arne Klyve, Sverre Nesvåg, Lise Åsmundstad, Dagfinn Haarr, Edle Ravndal, Rita Nilsen, Øistein Kristensen, John Arild Schillinger, Inger Lise Bjerknes, Arild Knutsen, Egil Nordlie og Gabrielle Welle Strand.