Dette er andre og siste modul og foregår på Universitetet i Venezia 22. -25. mai. Det er 25 deltakere fra 17 ulike land.

Hva legger lederopplæringen vekt på?
Den første samlingen foregikk i Lisboa og konsentrerte seg om:
– Å forstå ulike evalueringskonsept
– Få konkret opplæring i å lede og implementere en sju stegs evalueringsguide. Guiden er utviklet av EMCDDA

Modul II har et variert program og gir kunnskap om:
– å identifisere utilsiktede konsekvenser
– vurdere resultater og direkte kostnader av ruspolitikken
– politisk og forskningsmessig evaluering
– menneskerettigheter som en del av ruspolitikken
– evaluering er gjennomført, hva skjer så?Foreleserne er forskere fra EMCDDA, USA, Malta, Tsjekkia, England og fra Pompidugruppen.

The Pompidou Group arbeider for å bekjempe narkotikamisbruk og narkotikasmugling gjennom politiske strategier, aksjonsplaner og intervensjoner. Gruppen ble grunnlagt i 1971 etter initiativ av datidens franske president Georges Pompidou. I 1980 ble den innlemmet i Europarådet. The Pompidou Group bestod opprinnelig av sju europeiske land (Frankrike, Tyskland, Belgia, Italia, Luxenburg, Nederland og Storbritannia), men består nå av 39 medlemsland.

Hvilke resultater gir lederopplæringen?
Fagrådet har prioritert deltakelse i lederopplæringen og forventer større kunnskap og ferdigheter knyttet til å:
– vurdere hvorvidt forventede resultater av en ruspolitikk faktisk blir reflektert i handling
– planlegge politisk utvikling og nye tiltak, og gi relevante råd til myndigheter og regjering
– utvikle effektive bevilgningssystemer og sikre at ressurser blir brukt med maks effekt
– påvirke politiske tiltak i situasjoner med økonomiske nedskjæringer