The Pompidou Group arbeider for å bekjempe narkotikamisbruk og narkotikasmugling gjennom politiske strategier, aksjonsplaner og intervensjoner. Gruppen ble grunnlagt i 1971 etter initiativ av datidens franske president Georges Pompidou. I 1980 ble den innlemmet i Europarådet. The Pompidou Group bestod opprinnelig av sju europeiske land (Frankrike, Tyskland, Belgia, Italia, Luxenburg, Nederland og Storbritannia), men består nå av 39 medlemsland.

Lederopplæringen har to moduler på 3 + 4 dager, den første samlingen foregår denne uken i Lisboa og den andre samlingen foregår i slutten av mai, i Venezia. Modul I konsentrerer seg om:
- Å forstå ulike evalueringskonsept
- Få konkret opplæring i å lede og implementere en sju stegs evalueringsguide. Guiden er utviklet av EMCDDA

Modul II legger vekt på kunnskap knyttet til:
- Å identifisere utilsiktede konsekvenser
- Vurdere resultater og assosierte kostnader

Hvilke resultater gir lederopplæringen?
Fagrådet har prioritert deltakelse i lederopplæringen og forventer større kunnskap og ferdigheter knyttet til å:
- Vurdere hvorvidt forventede resultater av en ruspolitikk faktisk blir reflektert i handling
- Planlegge politisk utvikling og nye tiltak, og gi relevante råd til myndigheter og regjering
- Utvikle effektive bevilgningssystemer og sikre at ressurser blir brukt med maks effekt
- Påvirke politiske tiltak i situasjoner med økonomiske nedskjæringer

Besøker ulike tiltak i Lisboa
Under seminaret vil deltakerne også besøke ulike tiltak i Lisboa og høre om Portugalmodellen. Generaldirektør Joâo Goulâo i SICAD vil orientere om hvordan Portugal implementerte og ikke minst har evaluert sin ruspolitikk. Videre vil det være besøk på  avrusningsenhet, enhet som driver integrert behandling og mobil enhet for lavterskel metadonprogram.