Årsmøtet er Fagrådets øverste organ og gjennom sine vedtak og uttalelser setter årsmøtet retningen for arbeidet det neste året.Det er også en gjennomgang av året som har vært.

Fagrådet har siste året hatt et meget aktivt år hvor vi har vært på mange arenaer. Det kan dere lese i årsmeldingen som styret behandlet på sitt styremøte 16.mars.

Årsmøtepapirene er sendt ut til alle medlemmer dagene etter påske. Dagsorden for årsmøtet er:
1. Åpning ved styreleder Kirsten Frigstad
2. Konstituering
3. Årsmelding 2017 - 2018
4. Årsregnskap 2017 med revisorberetning
5. Budsjett 2018
6. Arbeidsplan 2018
7. Innkomne saker
8.Valg

Mange har allerede meldt fra at de kommer til årsmøtet. Har du ennå ikke meldt deg på? Gjør det i dag! Alle medlemmene kan stille med flere representanter, men har bare en stemme. Fint om du melder fra til sekretariatet om kommer, gjerne på e-post fagraadet@rusfeltet.no. Det er noe servering så fint å vite hvor mange vi skal bestille til.

Har du ikke fått årsmøtepapirene eller er du bare interessert finner du dem her Sakspapirer årsmøtet 2018