Årsmøtet er på hotell Royal Christiania.
Alle medlemsvirksomheter skal nå ha fått innkalling og sakspapirer. Innkallingen ble sendt 7.mars. Sakspapirene ble sendt pr post 27. og 28.april. Det betyr at alle bør ha fått dem senest i løpet av dagen i dag(mandag 2.mai). Har dere ikke fått sakspapirene så kontakt sekretariatet på e-post fagraadet@rusfeltet.no eller på telefon 22 42 44 77.

Sakslisten til årsmøtet:
1. Åpning
2. Konstituering
3. Årsmelding 2015-2016
4. Regnskap og revisorberetning
5. Arbeidsplan 2016
6. Budsjett 2016
7. Innkomne saker
8. Valg

Påmelding til årsmøtet skjer også ved å kontakte sekretariatet på fagraadet@rusfeltet.no eller telefon 22 42 44 77. Det er ikke et absolutt krav om påmelding, men av hensyn til hotellet ber vi om å få tilbakemelding på deltakelse.

For dem som skal delta på ruspolitisk seminar fredag 20.mai kan sekretariatet være behjelpelig med å skaffe rom fra 19. til 20.mai på hotellet. Ta kontakt på samme info som over.

Vel møtt til et godt og konstruktivt årsmøte!