Det er i dag ca 150 ulike virksomheter som inngår i medlemsmassen. Men det finnes allikevel enheter, virksomheter og organisasjoner som ikke er medlem. Det er ulike årsaker til det. Styret har derfor besluttet å tilby dem som melder seg inn de nærmeste ukene gratis medlemskap for 2014. Det er mange gode grunner til å være medlem i Fagrådet. To viktige grunner er  at Fagrådet arbeider for best mulig organisatoriske, faglige og ressursmessig vilkår for organisasjoner som arbeider innenfor rusfeltet og ansatte og tillitsvalgte i medlemsorganisasjonene får reduserte priser på våre konferanser og seminarer. Det finnes minst 10 andre gode grunner.

 

Virksomheter som melder seg innen 5.oktober vil dermed få medlemspris på Rusfagkonferansen 2014 som i år arrangeres i Trondheim med tittel: 10 år med Rusreformen. Rus og somatikk - fortsatt på helsa løs? Det tilsvarer så mye som 1000 kroner i redusert pris pr deltaker.

For å bli registrert som medlem kreves det at virksomheten fyller ut innmeldingsskjema og sender dette til fagraadet@rusfeltet.no eller pr post til Fagrådet - Rusfeltets hovedorganisasjon,  Nedre Slottsgt 7, 0157 Oslo. Har dere spørsmål, kontakt organisasjonssekretær Anne Marit Jølstadengen på telefon 22 42 44 77 eller sekretariatsleder Jan Gunnar Skoftedalen på telefon 22 42 44 78.