Kirsten Frigstad, holder en av innledningene med anbefalinger  til Opptrappingsplanen. Det er satt av 4 timer til møtet og de fleste husker at de fire partilederne dagen før valget i 2013 hadde et felles utspill om satsning på rusfeltet. Nå får vi se om de står ved den lovnaden.

Opptrappingsplanen skal ha størst fokus på det kommunale området av rusfeltet og planen skal komme i løpet av 2015. Helse- og omsorgsdepartementet har også opprettet en nettside hvor det kan sendes inn innspill. Det er lagt opp til tre hovedområder; tidlig intervensjon, sosial inkludering og tilrettelegging av tjenester.

Fagrådet laget allerede i 2001 en Straksplan for handling. Den gang ble det sagt at det var behov for 1 milliard kroner i strakstiltak og en videre gradvis styrking av området. Etterslepet er fremdeles stort i dag, 14 år etter. Særlig boligproblematikken er fremdeles stor selv om det er opprettet en rekke gode boligtiltak rundt om i landet.