Trappen motiveringssenter er en frivillig organisasjon for rusavhengige som har vært i behandling eller fengsel, og som må følges opp samme dag de er tilbake i Bergen. Trappen kan tilby elevene et individuelt tilrettelagt kurs som varer i 3 mnd. Ved behov kan kurset fornyes med 3 mnd. av gangen. Trappen Motiveringssenter er hovedkoordinator for Idrett Mot Rus i Hordaland. Trappen bruker idretten som brobygger på vei tilbake i samfunnet, ved å synliggjøre rusmisbrukeren som en ressurs for seg selv og deres lokale nettverk.

Trappen Motiveringssenter jobber for å etablere en aktivitetspark i Bergen sier Tor Blaha og da er dette en gave som vil hjelpe. Som en frivillig organisasjon mottar vi en del gaver men svært sjelden en gave så stor som denne. Vi er veldig takknemlig overfor skipsreder Torstein Hagen og ordfører Trude Drevland sier Blaha. En aktivitetspark vil bidra til å hjelpe flere og behovet i Bergen er stort.

Trappen startet opp for 10 år siden og har vært medlem i Fagrådet omtrent siden de etablerte seg. Fagrådet gratulerer Trappen med gaven og ønsker dem lykke til i arbeidet med å etablere en aktivtetspark i Bergen.

 

Les om gaven her...

Link til Trappen motiveringssenter hjemmeside her...