Actis og Fagrådet var invitert av Helse- og omsorgsdepartementet til å møte representanter for International Narcotis Control Board (INCB) under deres besøk i Norge.

Vertskap var Torbjørn Brekke fra Helse- og omsorgsdepartementet. Fra INCB deltok Galina Korchagina fra styret og Ha Fung Cilla Ng fra sekretariatet. INCB hadde uttrykt ønske om å møte det sivile samfunn/NGOs. Fra Actis møtte generalsekretær Pernille Husebye og internasjonal leder Stig Erik Sørheim. Fra Fagrådet møtte leder Jan Gunnar Skoftedalen.

INCB har som oppgave å kontrollere at medlemslandene overholder de internasjonale narkotikakonvensjonene. Besøket i Norge betegnes som et tilsynsbesøk. De har hovedkontor i Wien.

Representantene fra INCB var på et tre-dagers besøk. De fikk orientering om Norges rusarbeid både fra Justisdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet. De møtte sekretariatet til rusreformutvalget og fikk orientering  om det arbeidet. De hadde  uttrykt særlig ønske om å se sprøyterommet og besøkte et av Fagrådets medlemmer, Prindsen mottakssenter i Oslo.

De kom rett til møte med Actis og Fagrådet fra et møte med helseminister Bent Høie. I møtet med det sivile samfunnet ble det viet mest tid til samarbeidet mellom NGOs og myndighetene. Norge er et samfunn hvor de fleste har stor tillit til myndighetene og NGOs har relativt god tilgang til politikere og byråkrater. Fra INCB ble det påpekt at i mange andre land er det ikke slik.

Under samtalen ble det forøvrig snakket om ulike ruspolitiske og rusfaglig spørsmål, deriblant avkriminalisering og deltakelse for NGOs under narkotikakommisjonens (CND) møter.