40 kommuner er representert sammen med mer en 10 ulike avdelinger og institusjoner innenfor spesialisthelsetjenesten. Spesielt for Hedmark og Oppland er også at de kan skilte med hele tre brukerstyrte sentra som alle deltok på konferansen. I tillegg var flere brukerorganisasjoner representert. Ett av de brukerstyrte sentrene, Sagatun Brukerstyrt senter, var en av flere virksomheter som melte seg inn i Fagrådet under konferansen. Sagatun er et regionalt brukerstyrt senter og har virksomhetsområde i Hedmark, Akershus og Oppland. Som regionalt brukerstyrt senter er Sagatun en ressursbase for brukerkompetanse og opplæring innen psykisk helse- og rusfeltet. Sagatun har også en nasjonal oppgave; spredning av «Verktøykasse for brukermedvirkning». Verktøykassa er et opplæringsverktøy for brukermedvirkning, der personer som selv har brukererfaring lærer opp både brukere og tjenesteutøvere.

Fylkesmann i Oppland Christl Kvam åpnet Rusforum Innlandet med tydelig budskap til kommunene om årets forslag til statsbudsjett. Fylkesmannen vil følge tett opp hvordan kommunene bruker de frie midlene beregnet på rusfeltet sa Kvam. Fylkesmannen vil arbeide for mer forutsigbare rammer for rusfeltet og beskrev bekymring knyttet til flyktningsituasjonen og hvordan to sårbare grupper kan bli satt opp mot hverandre i en kommunal hverdag med mange vanskelige prioriteringer.

Årets tema er "Rus og psykisk helsearbeid - med brukeren som viktigste aktør". Tittelen ga gode rammer for blant annet 9 innledere med brukererfaring. RIO, Sagatun brukerstyrte senter, Kompetansesenter rus - region øst og Gatens Evangelium ga alle unike stemmer inn til temaer som recovery, empowerment, individuell plan og ansvarsgrupper. Fredrikstad kommune fulgte opp tematikken med å beskrive erfaringer knyttet til recovery og bruk av musikkterapi i kommunalt rusarbeid.

Fagrådet har som målsetting å være mer synlig på regionale og lokale arrangement over hele landet. Fagrådet ønsker å ta rusfeltet i større grad på pulsen og fange opp hva som skjer lokalt. Vi benytter selvfølgelig også muligheten til å informere mer om Fagrådets arbeid. Så er det lokale og regionale arrangement, - inviter oss gjerne.