Presentasjonen er en tale hvor statsråd Bent Høie presenterer sine styringsbudskap og forventninger til sykehusene og øvrig spesialisthelsetjeneste.

Det betyr at helseminister Bent Høie som første helseminister likebehandler rusfeltet og Fagrådet med de øvrige spesialisthelsetjenestene og deres sentrale organisasjoner. Det er en positiv utvikling for et felt som ellers knapt har satt nederst ved bordet i helse-Norge. Og det er dermed en endring som nok blir lagt merke til og som lover godt for fortsettelsen.

Presentasjonen er en tale hvor statsråd Bent Høie presenterer sine styringsbudskap og forventninger til sykehusene og øvrig spesialisthelsetjeneste. Ifølge invitasjonen vil statsråden  snakke om hvordan regjeringen ønsker å følge opp viktige punkter i den politiske plattformen. Ett av dem er arbeidet med ny nasjonal helse- og sykehusplan for utforming av fremtidens sykehus.

Det forventes at statsrådens i sin tale vil også bruke tid på å synliggjøre styringsbudskapet knyttet til opptrapping av rusbehandlingsfeltet både på kort sikt med flere rusbehandlingsplasser og på lengre sikt med en helhetlig opptrappingsplan.

Presentasjonen av styringssignalene finner sted 7. januar samme dag som helseministeren holder felles foretaksmøte for de fire helseregionene.

Fagrådet takker for invitasjonen.