En av fordelene med å være medlem i Fagrådet er å få faglige innspill til hvordan en kan svare opp høringer på ulike styringsdokumenter.  Fagrådet skriver i disse dager et forslag til høringssvar som blir sendt ut til alle medlemsvirksomhetene på e-post innen 1. september. Fagrådet vil be medlemmene om tilbakemeldinger på konkrete problemstillinger og selvsagt åpne opp for innspill på nye punkter. Denne dialogen er i tråd med årsmøtets vedtak om å ha tettere dialog med medlemmene i høringer. Medlemmene vil få det endelig høringssvaret i god tid før 1.oktober og gis anledning til å "kopiere" det eller bruke det som utkast for eget høringssvar.

I Fagrådets utkast er det noen generelle bemerkninger, men ellers lagt hovedvekt på tre tema; flere etiske problemstillinger, voksne/eldre pasienter med tilleggsdiagnoser, og ansvarsforhold knyttet til vold/trusler.