Mange hadde funnet veien til åpningen og alle var mektig imponert hva Tyrili nok en gang har fått til. Godt samarbeid med lokalmiljøet og ikke minst kunstnerfabrikken som er nærmeste nabo. Flere av kunstverkene i nybygget var levert av kunstnere fra kunstnerfabrikken.

Senteret ligger midt i Lillehammer sentrum og er et nybygg med moderne fasiliteter både for pasientene, eller elevene som de kalles i Tyrili, og for de ansatte.  Det er behandlingsavdelingen på Mesnali som flytter til nybygget i sentrum. Det nye senteret rommer 26 behandlingsplasser, fellesarealer og plass for de ansatte. Tyrili har satt av plass til egen jenteetasje og egen jentestue for å la jentene være jenter når det er nødvendig. Det ble en del kommentarer på hvorfor Tyrili nå flytter ut av skogen og inn i byen. Det er en del av den politiske og faglige utviklingen at behandlingen skal skje der livet leves.

Senteret inneholder også Norges råeste klatresenter som Tyrili benytter i behandlingen og som stifter Ulf Jansen sier;  Klatreveggen er en behandlingsarena, det er et sted for et møte mellom mennesker. I tillegg vil klatreveggen være åpen for publikum store deler av døgnet. Leder for det nye senteret er Anita Holmestad.

Fagrådet gratulerer Tyrilistiftelsen med det nye senteret og ønsker Anita og hennes medarbeidere lykke til i det videre arbeidet.