Helsedirektoratet har på vegne av HOD utarbeidet regelverk for den nye spesialiteten. En rekke leger som har arbeidet lenge i rusfeltet kan søke godkjenning etter overgangsregler. Så utover dette året vil flere leger bli godkjent.

Fagrådet har lenge arbeidet for at rus- og avhengighetsmedisin skulle bli en egen legespesialitet. Veien frem har vært lang, men i 2010 løsnet det ved at legeforeningen også gikk inn for det. I St.meld 30 (2011-2012) Se meg! lagt frem av daværende Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen ble det offentliggjort at spesialiteten skulle opprettes. To tidligere styremedlemmer i Fagrådet, Guri Spilhaug og  Gabrielle Welle-Strand har vært sentrale i Helsedirektoratets arbeid med ny spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin.

Fagrådet gratulerer overlege Rune Tore Strøm ved Oslo Universitetssykehus som landet første godkjente spesialist i rus- og avhengighetsmedisin.