Først 13 år senere kom navnet "Frelsesarmeen" og organisasjonen begynte å bre om seg til andre land. Frelsesarmeen kom til Norge i 1888.

De første årene vokste Frelsesarmeen raskt i Norge. Allerede i 1892 var det åpnet 62 korps (menigheter) og 200 frelses-offiserer var i aktiv tjeneste. Vinteren 1893 åpnet det første herberget for uteliggere. Othilie Tonning fra Stavanger preget Frelsesarmeens sosiale arbeid fra 1898 og startet blant annet julegrytetradisjonen.

Frelsesarmeen har i 150 år stått på barrikadene og vært bærere av håp for mange rusavhengige og deres pårørende. Behovet for "omsorg for hele mennesket" er fortsatt brennende aktuelt skriver Frelsesarmeen på sin nettside. Frelsesarmeens rusomsorg har i dag tilbud over hele landet og omfatter alt fra lavterskeltilbud, botilbud og helsetjenester.

Frelsesarmeen deltar på høstens nasjonale rusfagkonferanse der de med et skråblikk på avhengighet presenterer forestillingen "Det kunne vært meg". En forestilling av og med deltakere og ansatte ved Jobben på Lillehammer.

Fagrådet vil gratulere Frelsesarmeen med jubileet og takke for arbeidet gjennom 150 der Frelsesarmeen har gitt vanskeligstilte mennesker håp og verdighet.