Fagrådet - Rusfeltets hovedorganisasjon har søkt ExtraStiftelsens sekretariat om å bli godkjent som søkerorganisasjon. Extrastiftelsen har konkludert med at vi oppfyller kravene til søkerrett.

Dette inngår som ytterligere en medlemsfordel i Fagrådet.  

ExtraStiftelsen er frivillighetens egen stiftelse og bidrar til å realisere prosjekter og forskning som fremmer fysisk og psykisk helse, mestring og livskvalitet. Prosjektene spenner fra små, lokale aktiviteter ledet av ildsjeler, til forskningsprosjekter i verdensklassen. I 2018 ble 267 millioner kroner fordelt på mer enn 850 prosjekter til organisasjoner over hele landet. Pengene kommer fra Norsk Tipping.
Extrastiftelsen.no

Så langt i 2019 har vi sendt én søknad til Extrastiftelsen sammen med Rådet for psykisk helse der vi ønsker å videreføre deler av arbeidet med prosjektet "Den gode hjertebanken". Den gode hjertebanken handlet om systematisk bruk av trening i rus- og psykisk helse behandling.

Hvorfor søke gjennom oss?
Hvis prosjektet ditt handler om rus eller avhengighet kan du søke via oss. Når du søker om midler gjennom oss kan du få:

  • Råd i søknadsprosessen
  • Praktisk veiledning med søknadsskjema og vedlegg
  • Oppfølging dersom du får midler
  • Mulighet til å spre informasjon om prosjektet via rusfeltet.no

Her finner du en oversikt over viktige datoer for søknader og tildelinger i ExtraStiftelsen.

Ta kontakt med oss på fagraadet@rusfeltet.no for mer informasjon