Fagrådet ved rådgiver Torhild Kielland var invitert til å holde innlegg om bruk av tvang overfor personer med rusproblemer, etter helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 10. Ny veileder er ventet å komme innen sommeren 2016. Arbeidsmanualen med eksempler og maler for arbeid med tilbakehold og tvang vil bli oppdatert når veilederen kommer. Siste oppdatering var i april 2015.

Rusforum Nordland presenterte et program med sterke stemmer knyttet til blant annet behandlingstilbud for pårørende og familie. Både Sigma Nord og Fossumkollektivet presenterte sine tilbud, og mange unge og voksne bruker- og pårørendestemmer kom til orde. Sterke historier ble fortalt og det ble gitt en tydelig oppfordring om å opprettholde og gjerne utvide tilbudene. Det er gode forskningsresultater på enkelte metoder innen familiearbeid som eksempelvis Familieråd, og Borgestadklinikken har publisert mange artikler knyttet til pårørendearbeid. Men generelt mangler bred forskning. USA med sine 12 trinnsprogram har gjennomført enkelte studier med pårørendearbeid som viser til gode resultater, men vi trenger flere rapporter. De pårørende som var tilstede i Nordland var imidlertid entydige på sine behov om å bli møtt på egne reaksjoner og historier knyttet til behandlingsprosessen til sin far, mor, partner, sitt søsken eller barn, og oppfordret institusjonene til å samarbeide med Høyskoler og kompetansemiljø for å gjennomføre pårørende- og brukerundersøkelser. Dokumentasjon blir viktig videre for å kunne opprettholde og eventuelt styrke tilbudet.

Familiebehandling er viktig av mange årsaker, ikke minst tidlig intervensjon overfor barn som pårørende. Klinikksjef ved Sigma Nord Leif Edgar Sivertsen beskrev kunnskapen rundt "sosial arv" og om hvordan traumatiske opplevelser og sorg krever bearbeidelse og aksept slik at folk ikke setter seg fast i bitterhet, skyldfølelse eller selvmedlidenhet. Sigma Nord tilbyr familiebehandling ned til 11 åringer, men ser også på muligheten for å utvide tilbudet til enda yngre barn.

"Begrepet medavhengighet forklarer et fenomen som skjer med pårørende. Familier organiserer seg rundt den som har et problem, og familiemedlemmer får normale reaksjoner på unormale situasjoner"

sa Svein Furnes fra familieteamet Fossumkollektivet.

Fagrådet takker for sterke innspill til hva som bør være innhold i rusbehandling og oppfordrer både kommuner og spesialisthelsetjenester om å være oppmerksomme på barn, partnere, foreldre og andre pårørende som har egne behov knyttet til langvarig avhengighetsproblematikk hos en av sine nærmeste. Opptrappingsplanen inkluderer tidlig intervensjon som et satsningsområde og Fagrådet ser store muligheter for viktig utviklingsarbeid på dette området i perioden som kommer.