For rådgiver Torhild Kielland var besøket nærmest nostalgisk i kraft av at Incognito var hennes første arbeidplass i rusfeltet fra 1995-2000.

Incognito klinikk har 21 døgnplasser pluss poliklinikk. Et gjennomsnittlig døgnopphold er på mellom 2,5 og 3 måneder fortalte Sommerstad og understreket det polikliniske tilbudet som kommer i etterkant av døgnopphold, - både individuelt og grupper. Institusjonen har 14 behandlerstillinger.

Darren Smith beskrev gode resultater på brukerundersøkelser og mente at en av suksesskriteriene er kontinuitet i behandlerkontakten under hele bedringsprosessen. Det å ha samme terapeut fra inntakssamtalen, under utredning, behandling og oppfølging ivaretar behandlingsrelasjonen på en unik måte og skiller oss kanskje fra andre klinikker, sa Smith. Videre jobbes det kontinuerlig med fagutvikling og brukermedvirkning i institusjonen.

Incognito klinikk har ikke miljøpersonell og målgruppa er dermed først og fremst pasienter med alkohol og/ eller medikamentavhengighet som evner å ta endel ansvar for egenaktivitet etter programmet er ferdig på ettermiddagen. Klinikken har kun en sykepleier på jobb kveld og natt.

Incognito har et eget inntaksteam som gjennomfører rettighetsvurderinger. Sammen med de andre tre A-klinikkene i Oslo (A-senteret, Trasoppklinikken og Blå Kors Poliklinikk) er dette en viktig funksjon å beholde og de følger spent med på diskusjonen i HSØ om hvorvidt dette vil endres i fremtiden.

Fagrådet takker for gjestfrihet og gode diskusjoner.