Fagrådet vil 22. januar 2016 arrangere en Høringskonferanse om Opptrappingsplanen på Hotel Royal Christiania Hotell i Oslo. På høringen vil sentrale fagpersoner komme med innspill på viktige områder. Høringskonferansen vil også gi Stortinget nyttig hjelp til deres behandling av Opptrappingsplanen som legges frem som en Stortingsproposisjon.

Til høringskonferansen kommer blant annet forskningsleder Sverre Nesvåg fra KORFOR i Helse Vest som blant annet evaluerte den forrige opptrappingsplanen som ble avsluttet i 2012. Nesvåg har også vært sentral i utviklingen av kartleggingsverktøyet Brukerplan. I tillegg kommer fagpersoner fra forskjellige steder i landet som kan gi innhold til punktene i planen.