Svært høy kvalitet på innlegg i både plenum og miniseminar gjorde det til en vellykket konferanse hvor mange også kunne reise med ny kunnskap. Dette viser også at med så mange dyktige fagfolk innen rusfeltet, engasjerte og dyktige brukerrepresentanter/organisasjoner, gode representanter fra det offentlige fagmiljøene og politikere som ønsker å styrke sektoren bør rusfeltet få en god utvikling de neste årene. Men som Sverre Nesvåg var inne på i sitt innlegg, at utviklingen av feltet kanskje skjer på andre arenaer enn der rusfagarbeideren tradisjonelt har holdt hus, er sannsynlig. Hvordan skal rusfagarbeideren invadere andre arenaer og fag men samtidig sikre at rusbehandling og rusfaget består? For å nå viktige grupper må det tenkes annerledes sier Sverre Nesvåg.

Leder av Helse- og omsorgskomiteen Kari Kjønaas Kjos innledet konferansen men faglige, politiske og personlige erfaringer. Hun visste også en kunnskap om feltet som de færreste politikere har. Så skal vi også hjelpe Kjos til mer kunnskap og ved økt kunnskap kunne bevilge mer penger til fagområdet. Det trengs mer både i kommuner, offentlige helseforetak, private virksomheter, forskning og bruker/interesseorganisasjoner.

Deltakerne fikk vite at leverskader bidrar til økt dødlighet, nye behandlingsmåter for Hepatitt C redgjorde Olav Dalgard for i sitt innlegg, Jørgen Bramness gikk gjennom skader ved Rusmiddelmisbruk på en god måte. Pål Bergers brukerstemme gav et sterkt inntrykk og til del tankevekkende inntrykk på forsamlingen. Kari Lossius fortalte om hvordan Pasientsikkerhetskampanjen har innlemmet rusavhengige i arbeidet med færre skader i Helsetjenesten. Jan Erik Skjølås og John-Petter Jamt fra Helse og overdosetemaet i Trondheim redegjorde for helsetilstanden for rusavhengige på gaten i Trondheim, de visualiserte en del av deres arbeid og det gav forsamlingen en forestilling om hvordan det er å være sykepleier på gaten i Trondheim. Brittelise Bakstad orienterte om retningslinjer for rusbehandling som kommer ut på høring i desember og Gabrielle Welle-Strand om arbeidet med ny legespesialitet hvor de første legene allerede er i gang.

Berit Nordstrand gav et fyrverkeri av et innlegg omkring ernæring for rusavhengige og for oss andre. Ut fra signaler var det også mange i salen som tok til seg det hun sa og i lunsjen på torsdag gikk det betydelig mindre dessert meldte hotellet fra om :-)

Filmen Åtte lasaroner og regissør Halvard Bræin gav forsamling en hyggelig stund og ikke minst noen severdige øyeblikk. Mennesket er ikke bare det du ser.

Avslutningsvis kom Helse- og omsorgsminister Bent Høie og holdt et engasjert innlegg (uten manus)  om  et område han har mye kunnskap om. Fagfeltet skal være glad vi har en statsråd som kan området, men vi bør alle påse at han bruker den kunnskapen han har om området til å utvikle den beste tjenesten for pasientene i alle typer tiltak.

Alle innleggene vil fortløpende bli lagt ut på hjemmesidesiden www.rusfeltet.no under fanen Aktiviteter og Presentasjoner fra Fagrådets møteplasser.