Bakgrunnen for hennes formuleringer er  de siste ukenes kritiske kommentarer og blikk på LAR-relaterte nyheter om overdoser på metadon, overdoser blant LAR-pasienter. Og ikke minst kanskje de kritiske kommentarer fra professor Helge Waal om den store veksten i antall LAR-pasienter uten at kvalitetssikringen for de nå over 7000 pasientene har vært tilfredsstillende?

Toppe er selv lege og har lang fartstid fra Stortingets helse- og omsorgskomite hvor hun er nestleder på 5. året. Derfor blir det mer enn en ytring når hun nå ta til ordet for en snarlig gjennomgang av LAR-systemet bla med henvinsing til pasientsikkerheten. Og får delvis støtte for dette fra statssekretær Brein Karlsen.

Den siste status-rapporten fra LAR 2013 under tittelen: Helseforetakene - et godt sted å være? viser kanskje, i likehet med 2012-rapporten, at behovet for gjennomgang, og kanskje en viss nytenkning enn si tydeligere nasjonal styring og kontroll av tilbudet er på sine plass ? Noe av det som også professor Helge Waal ga uttrykk for i sin innledning på Fagrådets Nasjonale Ruspolitiske seminar da han så inn i fremtiden med LAR-systemet.

De årlige LAR-rapportene er et godt redskap for LAR i Norge og  imponerende i omfang og sammenligningsdetaljer.  Men mottaker for rapportene er vel ikke kun Universitetet i Oslo ved Seraf og LAR-tiltakene? I såfall blir det en rapport som fort kan bli oppfattet som å være for de som er  inne i "LAR-familien"  med de muligheter det gir for at tolkningen av resultatene blir som å sette  "bukken til havresekken"?

Med over 7000 pasienter inne i LAR-systemet og de rapportene som er fremkommet i medier,  og nå sist fra Seraf, er det kanskje på tide med den "brannfakkelen" som Kjersti Toppe kommer med. Når hun i BT sier at hun vil ha en gjennomgang av hele systemet; til beste for LAR-pasientene, - og kanskje til beste for hele rusfeltet og norsk rusbehandling?

24 LAR-pasienter døde av overdoser

 Helseforetakene - et godt sted å være? LAR-rapport 2013

Toppe vil gjennomgå hele LAR-ordningen