Vi har tidligere informert om at Helsedirektoratet har lyst ut en halv milliard i tilskudd til kommunalt rusarbeid. Nå er ti andre relevante ordninger for rusfeltet lyst ut: