Nettsiden er en samling av tips fra folk som har blitt rusfrie – til folk som ønsker å blir rusfrie.

Det finnes også en håndbok av nettsiden som kan bestilles gjennom en rekke kommuner.

Forfatter av Rusfri hverdag er May Britt Røbekk som har brukererfaring og som arbeider i Ressurstjenesten, Enhet for rus og psykisk helse i Molde kommune. Konsulenter for nettsiden har vært:
Inge Johan Baadnes, Ressurstjenesten i Molde kommune
Siv Kvamme, Molde Behandlingssenter
Rita Irene Rødseth, Kompetansesenter Rus Midt-Norge
Brukerkonsulenter i Ressurstjenesten og Molde Behandlingssenter

Nettsiden og håndboka er inndelt i 12 temaer:
1. Hvor er du i løypa
2. Hvem kan hjelpe
3. Rusbehandling 
4. Økonomi
5. Bolig
6. Arbeid/Skole/Tiltak
7. Nettverk
8. Fritid
9. Kriminalitet
10. Fysisk helse
11. Psykisk helse
12. Unngå tilbakefall

Ønsker du å bestille eller har du innspill til nettsiden med oppdateringer av informasjon eller annet, kan du kontakte May Britt Røbekk på telefon 982 25 016 eller på e-post may.britt.robekk@molde.kommune.no