I september 2016 publiserte Folkehelseinstituttet resultater fra en studie om narkotikabruk i utelivet. Spyttprøver fra 1100 personer fra 12 utesteder i Oslo viste at én av fire utelivsgjester hadde brukt illegale rusmidler de siste dagene. Det var første gang utelivsgjester i Oslo har blitt testet for narkotika, og forskerne bak studien var overrasket over den høye forekomsten. Det er også første gang forskerne har kombinert en spørreundersøkelse med spyttprøver eller andre biologiske målinger.

Utelivsbransjen i Oslo reagerte umiddelbart da studien ble offentliggjort. Flere av de mest populære utestedene i hovedstaden gikk sammen om å starte et opprop – Utelivet Mot Narkotika.

Er dette et Oslo-fenomen, eller er situasjonen tilsvarende i andre storbyer? Tirsdag 8. november inviterer helse- og omsorgsminister Bent Høie folkevalgte og utelivsbransjen i de største byene i landet for å få belyst situasjonen utenfor hovedstaden.

Hva er de høye tallene uttrykk for, og har noen satt i gang konkrete tiltak for å møte denne utfordringa? Det er noe av det Høie og statssekretær Ove Vanebo i Justis- og beredskapsdepartementet vil diskutere med politikere, næringsliv og representanter frå utelivsbransjen i Bergen, Stavanger, Kristiansand, Trondheim og Tromsø.