Ellen Sofie Øvrum har ledet Borgestadklinikken i 8 år og overtok direktørstillingen etter Jan Herman Rørvik. Øvrum fratrer umiddelbart, men står til disposisjon for Blå Kors frem til 1. juli 2018. Ny direktør vil bli konstituert.

Borgestadklinikken sa for to år siden opp driftsavtalen med Helse Sør-Øst. Borgestadklinikken hadde på det tidspunktet avtale om 129 døgnplasser og ca 8000 polikliniske konsultasjoner. Dette var fordelt på fire lokasjoner; Drammen, Vennesla, Borgestad og Skien. Etter nytt anbud fikk Borgestadklinikken tildelt 57 døgnplasser og ca 5000 polikliniske konsultasjoner. Konsekvensen er at tilbudet ved Loland i Vennesla og Bragernes i Drammen må legges ned.

Fagrådet takker Ellen Sofie Øvrum for samarbeidet og ønsker Øvrum lykke til videre.